Liv laga for bønder i byen

Nær halvparten av gårdene i Bergen er lagt ned de siste 10 årene. Kommunen ønsker å sikre videre drift av de 200 gårdene som ennå er i drift.