- Ville neppe tatt namnet Gudergod i dag

Nordmenn går rundt med namn som Hværsaagod, Bånnski, Keikoburger og Usjyldi. Den nye personnamnlova har opna for slike nyskapingar. Mange synest namna er uakseptable. Til og med Knut Gudergod Osland og Espen Thoresen Hværsaagod meiner at regelverket er blitt for liberalt.