- Gi ungdommen fartstrening

Hadde ungdom fått tøye grensene på bane, hadde det blitt mye roligere i trafikken. Det mener Trygg Trafikk, som etterlyser tøffere føreropplæring.