Trondheim uten underskudd

Mens Bergen kommune får opptil 250 millioner i underskudd, går Trondheim i balanse. Kraftmilliarder på fond berger økonomien, forteller varaordfører Liv Sandven.