Politisk ja til reklamemontrer

Flertallet i bystyret sier ja til reklame for å finansiere nye leskur, toaletter og bysykkelordning i Bergen. 400 nye leskur koster mellom 20 og 30 millioner kroner.