Må forklare seg for Forbrukerombudet

Bergen Boligkontor krevde 1000 kroner for lister med 150 ledige hybler. Problemet var at mange av hyblene allerede var leid ut eller ble annonsert andre steder. Nå venter et oppgjør med Forbrukerombudet.