Foreldre på rusforebygging

I vinter skal foreldrene til alle sjetteklassingene i Os lære å snakke med barna sine. Os er utpekt som pionerkommune i rusforebyggende arbeid.