• HÅP FOR BRANNSKADDE: Hudcellene som lege Agust Birgirsson dyrker frem i laboratoriet på Haukeland Universitetssykehus kan innen et par år revolusjonere behandlingen av pasienter med meget alvorlige brannskader.<p/>FOTO: LARS MYHREN HOLAND

Dyrker hud på flasker

Disse flaskene kan bli redningen for folk med store brannskader. Innholdet er helt unikt både på europeisk og verdensnivå.