Smålungeren blir renere

Rørene i avløpssystemet ved Festplassen blir renset. Det vi gi mer vanngjennomstrømning i Smålungeren, som på sikt vil få renere vann.