Jentene leser best

Jentene i 4. klasse leser bedre enn guttene. I 2. klasse er elever under bekymringsgrensen halvert. 3. klassinger leser og bedre, men ikke så godt som i 1994.