Sjøfugler tilgriset

Sjøfugler i Ortuvannet i Fyllingsdalen blir tilgriset av kjemikalier som flyter ut i vannet. Foreløpig er det ikke funnet døde fugler, men fugler i hundretall er forsvunnet.