Renser ut i Bergen Frp

Fylkesstyret i Hordaland Frp foreslår å suspendere Arvid Blommedal i 52 måneder for sitt tette samarbeid med den ekskluderte Terje Sørensen. Ytterlige fire lokale tillitsvalgte foreslås suspendert.