Regjeringen har godkjent 14 kristne friskoler

Regjeringen har godkjent 14 nye kristne friskoler, og det til tross for at friskoleloven ennå ikke har trådt i kraft.