Vil ha Bryggen i bygningsrådet

Stiftelsen Bryggen vil kreve at eventuelle midlertidige inngrep og aktiviteter foran Bryggen blir behandlet i bygningsrådet.