15 mill. til kvikksølv-sjekk

Regjeringen bevilger 14,7 millioner kroner til feltundersøkelse på og omkring vraket av ubåten «U 864», som har lagret store mengder kvikksølv.