Det øyredøyvande braket ingen høyrde

Kikedalen i nordenden av Gjønavatnet, kjend for sine stupbratte fjell, tallause fossar, hestesleppet, øydegarden og sagnet om kikedalsbonden, er «ommøblert» til det ugjengkjennelege av flaumvatn.