• SOVER FOR LITE: - Ideelt sett anbefaler vi ikke sovemidler til barn og unge, sier psykologiprofessor Ståle Pallesen som forsker på søvnvansker. FOTO: Roar Christiansen

Bruk av sovemedisin blant barn doblet på ti år

Stadig flere barn og unge sliter med å sove, og stadig flere foreldre gir ungene sovemedisin. På ti år har antall barn som fikk minst én resept på sovemidler doblet seg i aldersgruppen null til 19 år.