Ragnhild Stolt-Nielsen (H) viser til at det har kommet nye krav om at det skal utvikles en «samfunnsdel» i kommuneplanen. I denne skal politikerne ta stilling til den overordnede utviklingen av hele Bergen.

— Rulleringen av arealdelen kommer som en følge av de valgene bystyret tar. Det var et mål om at kommunalplanens arealdel (KPA) skulle rulleres i denne valgperioden. Men utviklingen av en samfunnsdel er en prosess som Bergen ikke har gjort siden 1996. Vi har brukt tid på å finne ut hvordan dette skal håndteres på en måte som sikrer bred deltakelse fra alle som mener noe om hvordan byen bør utvikle seg.

Geir Dale i Ap mener det er «en veldig stor svakhet» at hele kommuneplanene ikke behandles i denne valgperioden.

— Vi jobber med relativt gamle planer allerede. Den nåværende planen tok lang tid å få satt på plass på grunn av forhandlinger med Fylkesmannen og at den måtte avgjøres av Miljødepartementet, sier Dale.

Henger ikke sammen

At KPA utsettes, har ingenting å gjøre med at det ikke er kommet en byutviklingsbyråd på plass, svarer Stolt-Nielsen.

— Dette er adskilte prosesser. Vi sendte saken om planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen ut på høring 10. juni. Høringsprosessen går verken senere eller fortere om man har en byutviklingsbyråd. Når det er sagt, så er jeg enig i at vi har behov for å få på plass en ny byråd, og derfor jobber jeg med det.

Hun minner kritikerne om at KrF trakk seg fra byrådet 18. juni.

— Men byutviklingsbyråd Filip Rygg trakk seg 19. mai?

— Ja, men KrF trakk seg 18. juni. Det ville vært svært krevende å få på plass en ny byråd før ferien. Nå går ferien mot slutten, og det er naturlig med en ny byråd så snart det lar seg gjøre.

Ferien ferdig

Hun påpeker at det ikke skjer denne uken.

— Vi har fremdeles ferieavvikling, og er bare to byråder på plass denne uken. Det tar den tiden det tar.

Byrådslederen har ikke hatt kontakt med noen av gruppelederne for Frp og H for å avklare byrådsspørsmålene.

— Det er ikke nødvendigvis slik at vi burde hatt kontakt. Jeg har hatt ferie, og det har de også. Dette er spørsmål som er naturlig å ta opp når ferien er ferdig avviklet.