Reddet av SMS fra politiet

Turgåer ble overrasket av været.