Fiskebåtar tatt i arrest

Fiskebåt frå Sogn og Fjordane blir granska av kystvakta i Skottland.