• SPAREKNIV: Det er først og fremst utenlandske prostituerte som vil bli skadelidende av budsjettkuttet. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

Stanser hjelp til prostituerte

Utekontakten i Bergen skal ikke lenger jobbe med utenlandske prostituerte. Budsjettkutt har skylden.