— Jeg er veldig glad og fornøyd med at Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til denne avgjørelsen. Samtidig viser den at dette er en tragisk sak som burde vært unngått, sier Leiv Marsteintredet.

Han var en av ti søkere da en fast undervisningsstilling ved Institutt for sammenliknende politikk ble utlyst i fjor.

Marsteintredet ble av sakkyndige vurdert som best til jobben, mens en kvinnelig kollega ble vurdert som nest best. Den sakkyndig komiteen anbefalte at moderat kjønnskvotering ikke burde brukes. Når to søkere har lik eller tilnærmet lik kompetanse kan moderat kjønnskvotering kan tas i bruk

Instituttlederen innstilte på at moderat kjønnskvotering skulle anvendes, og fakultetsstyret besluttet enstemmig at den kvinnelige søkeren skulle få jobben.

- Svært lettet

Marsteintredet klaget avgjørelsen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). De har kommet frem til at Universitet i Bergen (UiB) handlet i strid med likestillingsloven. BT har fått innsyn i ombudets uttalelser, der står det:

«Ombudet mener, etter en helhetsvurdering, at universitetet ikke har sannsynliggjort at det var grunnlag for å konkludere annerledes enn den sakkyndige komiteen. Etter ombudets syn er det mest sannsynlig at Leiv Marsteinstredet var best kvalifisert og at den kvinnelige kandidaten ikke var tilnærmet like godt kvalifisert som han.«

Marsteintredet trodde på forhånd han ville vinne frem, men var svært lettet da avgjørelsen kom.

— Jeg hadde ikke klaget inn saken hvis jeg ikke trodde jeg ville får medhold. Men jeg var selvsagt spent og usikker på resultatet, og er nå svært fornøyd.

UiB vil på sin side ikke anke avgjørelsen.

— Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har tilbudt Marsteintredet en fast stilling hos oss, sier rektor Dag Rune Olsen, ved Universitet i Bergen

Gjennomgår reglement

Han forteller at universitet ser at deres begrunnelse ikke var tilstrekkelig.

— Vi vil nå se på om vi kan bedre begrunnelsene når vi argumenterer for våre syn. Det er viktig å si at LDO ikke har kommet med kritikk av vårt reglement, men mener vi ikke har belegg for argumentene.

Likevel går UiB nå gjennom reglementet ved vitenskapelige stillinger.

— Vi ønsker et godt ansettelsesreglement, og gjennomgår det nå. Vi vil ha de beste ved UiB.

Marsteintredet vil ikke svare på om han takker ja til stillingen.

— Jeg tar det til etterretning og er fornøyd med at det ser ut som UiB er velvillige til å finne en løsning. Jeg ser frem til å gå i dialog med dem, sier han.

Han er glad for at universitet går gjennom reglementet, noe han mener er nødvendig.

— Jeg registrer at de etter min sak har tatt initiativ til å gjennomgå reglementet, det ser jeg på som veldig positivt og nødvendig. Gjennomgangen begynte allerede før avgjørelsen fra LDO, og det ser jeg på som en viss form for innrømmelse allerede da.

TILBYR FAST STILLING: Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, sier de tar avgjørelsen til etterretning. De har nå tilbudt Leiv Marsteintredet en fast stilling ved universitet.
Fred Ivar Utsi Klemetsen