• VENTET: Minedykkerne har kompetanse og utstyr til å gjennomlyse og uskadeliggjøre potensielle bomber på lik linje med politiets bombegruppe. Likevel ble de stående over to timer og vente på Mongstad mens bombegruppen ble fløyet inn fra Oslo. FOTO: Eirik Brekke

«Bomben» kan stamme fra øvelse

Politiet undersøker om den mistenkelige pakken som utløste alarmen på Mongstad kan ha blitt brukt i en øvelse på et skip eller en oljeplattform.