• LIV OG DØD: Dette fillete brevet fra 1819 var det som skilte radværingen Besse Johnsen Gjerde fra å bli halshugget med øks. Hans Majestet Kongen omgjorde straffen til ”3 Ugers Fængsel paa Vand og Brød”. FOTO: Statsarkivet

Dømt til døden for hor

I 1818 ble Besse Johnsen Gjerde fra Radøy dømt til halshogging for utroskap.