Trafikkulykke på Sotra

Nødetatene er på vei til Fjell, der tre biler er involvert i en trafikkulykke nær Kolltveittunnelen. Vegvesenet har stengt tunnelen.