Brukket nese etter nattlig vold

En 27 år gammel mann ble utsatt for legemsbeskadigelse slik at nesen brakk i Bergen sentrum i natt.