Meiner Lærdal får for lite pengar

Rådmannen i Lærdal opplever regelverket som for firkanta. - Situasjonen er vanskeleg å forstå for dei som står utanfor.