Spikket seg AK-47-kopi i fengselet

Innsatte lagde geværimitasjon på sløyden. - Vi vet ikke hva den skulle brukes til. Dette ser vi svært alvorlig på, sier fengselslederen.