- Krasjet to ganger i høy fart

Bilisten kjørte også på rødt lys. Da stoppet politiet ham.