Vil ikkje støtte el-ferja

Fleirtalet i fylkets samferdselsutval avslår støtte til el-ferge til Osterøy, sjølv om prosjektet får statlege midlar.