• BRU TIL STORD: Brua er kalkulert til mellom 8 og 12 milliardar. Ferjefrie E39 mellom Stord og Bergen vil koste over 19 milliardar kroner.

Vi sparar fem milliardarkroner i året på ferjefri kyst

På 20 år sparar trafikantane inn heile den ferjefrie E39 langs Vestlandet.