• STORE TAL: I høve til kostnadsnivået er ikkje helsevesenet dyrare i Norge enn andre Europeiske land. Men høg løns- og prisnivå gjer at vi kunne fått meir for pengane om vi hadde kjøpt helsetenester i utlandet, seier SSB-sjef Hans Henrik Scheel. FOTO: Straube, Jo

- Dobling av ansatte i helsevesenet

Helseutgiftene har auka med 56 prosent sidan 1997. I framtida kan ei løysing bli å sende pasientar til utlandet, seier SSB-sjef Hans Henrik Scheel.