Vannlekkasje på Kjøttbasaren

Brannalarm utløste sprinkeranlegg.