• OPPDRAGERROLLEN: - Dagens foreldre stoler i mye større grad på at vi oppdrar ungene deres. For 15-20 år siden kunne læreren komme inn i et klasserom og da ble det stille, sier Kari Fløysand Olsen. Her ivrer (fra v.) Matilda Mæland, Katrine Hjortland Mørch, Carmen Zita Langerud, Isabel Savides Sørestrand, Claudine Knudsen (foran), Andreas Wassberg og Anna Rye Axelson (bakerst) etter å være med i gruppen som skal spille Yatzy. Ved tavlen: Lærer Britt Garnes. FOTO: Tor Høvik

- Jeg må planlegge når jeg skal gå på do

Stadig mer av tiden til Kari Fløysand Olsen går til annet enn undervisning. - Det er ikke den ting det ikke er skjema for, det er helt vanvittig.