• ALLTID VIKARER: Sturle Larsen har ikke opplevd én vakt i hele 2011 uten vikarer i gruppen. - Vikaromfanget er en uting som reduserer kvaliteten på tjenesten, sier han. FOTO: SILJE VAGNILD

- Noen pasienter gråter

Sykepleierne Ingrid Oen og Sturle Larsen opplever fortvilte brukere av hjemmesykepleien fordi det stadig kommer nye personer.