Anbefaler full tildekking av Fedje-ubåten

Kystverket la frem sin siste rapport med anbefalinger til regjeringen.