• - ILLOJAL: - Det kan hende at Skansen har en vanvittig ide om at det han driver med er parlamentarisme, men han er ryggesløs illojal, sier Frank Aarebrot. FOTO: Jan M. Lillebø

- Skansen er «ryggesløs illojal»

Nå må enten Ragnhild Stolt-Nielsen eller Dag Skansen gå, sier Frank Aarebrot.