• (1/2)
    NUEN: Med dei planlagte bruene til Huglo i bakgrunnen og over Langenuen blir ferja overflødig. Her er MF «Folgefonn» på veg inn til Jektavik på Stord. Foto: Ove A. Olderkjær

Ferjesubsidiar skal gi nye bruer

Ny finansieringsmodell gjer det lettare å investera i fastlandssamband i utkantstrøk. Tilskot til fylkesvegferjene kan vidareførast i bruprosjekt.