• SKJERPET KONTROLL: Dagen etter bomben mot regjeringskvartalet var vaktholdet styrket i Oslo sentrum. En undersøkelse fra UiB viser at et stort flertall godtar telefonavlytting, fengslinger og andre former for økt kontroll når terror truer. FOTO: SCANPIX

Fire av fem godtar økt kontroll

I en situasjon der terror truer er det bred støtte i Norge for å ransake folk på gaten og fengsle uten dom, viser studie utført ved UiB.