Lå hjelpeløs i tre dager

Mann hørte banking og rop om hjelp.