• 1. oktober blir alle rutene for Bergen nord lagt om. 1. desember er det sentrumsboernes tur til å få nye ruter.

Slik blir Bergens nye bussnett

I høst blir bussnettet i Åsane og Bergen sentrum lagt helt om. Stamruter og stive ruter er viktige nøkkelbegrep. Slik vil Skyss kapre 25.000 nye kunder.