• (1/3)
    VANNLEKKASJE: - Det har mest sannsynlig gått et rør i 12 etasje, sier Geir Eriksen ved vaktsentralen. FOTO: ALICE BRATSHAUG

Vannlekkasje i Rådhuset