• SKAL REDUSERE BILBRUKEN: Regjeringen vil gi Bergen 550 millioner kroner for å styrke kollektivtrafikken og redusere bilbruken. FOTO: VEGAR VALDE (ARKIV)

Bergen får 550 mill. til trafikktiltak

Pengene skal stagge bilbruken og bedre kollektivttilbudet.