Kommuneadvokaten har nemlig foretatt en vurdering av Ryggs forhold til BOB-direktør Terje Gilje. Etter at Gilje ble leder for Bergen KrF, bestemte byrådet at KrF-byråd Rygg var inhabil i alle sakene knyttet til boligbyggelaget.

Konklusjonen til kommuneadvokat Helge Anton Strand er imidlertid at forholdet mellom de to KrF-toppene ikke gir grunnlag for inhabilitet.

— Han har gjort en grundig jobb, og hans klare oppfatning er at Rygg er å anse som habil, og at politisk samkvem ikke er inhabiliserende. Da forholder vi oss til det, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Les hele vurderingen til kommuneadvokaten her

Fatter ikke vedtak

Hun sier byrådet ikke har fattet noe vedtak om dette, og peker på at byrådet i sin tid kun erklærte Rygg for inhabil i den ene spesifikke BOB-saken som de behandlet forrige måned.

Til BT sa hun imidlertid følgende 17. februar:

— Vi ønsker ikke at det skal kunne knyttes noen tvil til våre avgjørelser rundt BOB sine eiendommer. For å unngå det har vi bestemt at han er inhabil i alle saker som omhandler BOB. Jeg kommer til å avgi vedtak i de sakene hvor dette er aktuelt.Konfrontert med sine egne uttalelser, svarer byrådslederen:

— I protokollen vår så er han kjent inhabil i denne ene saken. Men nå anser vi han uansett som habil i behandlingen av disse sakene. Så sant det ikke skulle dukke opp noe ekstraordinært.

Ikke første gangen

Allerede da saken var oppe første gangen, ga kommuneadvokaten sin anbefaling til byrådet. Da sa han «medlemskap i samme politiske parti normalt ikke ville lede til inhabilitet».

- Hvorfor hørte dere ikke på advokaten den gangen?

— Kommuneadvokaten påpekte også at det kunne være særskilte forhold mellom en byråd og en lokallagsleder som ga en annen konklusjon. Nå har han gjort en grundig og imponerende jobb.

- Hvilke utfordringer har dette medført?

— Det har ikke ført til noen spesielle utfordringer for oss.

- Angrer dere på at dere fattet dette vedtaket om inhabilitet?

— Jeg angrer ikke på at vi var forsiktige knyttet til en habilitetsvurdering som Rygg selv reiste spørsmål om. Da dette oppsto ønsket vi å utvise ekstra varsomhet.

Helt enig

Administrerende direktør Terje Gilje sier at denne avgjørelsen er helt i tråd med selskapets konklusjon, da de diskuterte hvorvidt han skulle ta over som lokallagsleder.

— Når det blir slik som dette, så blir jeg sittende som leder for Bergen KrF.

Hadde kommuneadvokaten kommet til en annen konklusjon, så ville nok svaret vært annerledes. Gilje vedgår at han har vurdert å trekke seg, men ville avvente svaret fra kommunen.

— Hadde Filip Rygg vært inhabil i alle BOB sine saker, så ville det vært umulig for meg å fortsette.

Endret forklaring

Dette er imidlertid ikke det samme som Gilje sa da BT intervjuet ham i februar. Da uttalte han følgende om Rygg sin inhabilitet:

— Det tar jeg nesten som en selvfølge. Selv om jeg formelt sett er ansvarlig for byggesaker, er det direktør i vårt utbyggingsselskap som håndterer disse sakene. Jeg tror likevel det er problematisk at Rygg skal behandle saker fra BOB. Da må de ha inn en settebyråd.

I dag erkjenner Gilje at han ikke var forberedt på at Rygg skulle erklæres inhabil som følge av hans lederverv. Gilje syntes det var bra at spørsmålet ble stilt, men han var ikke klar for svaret.

— Jeg ble nok vippet litt av pinnen.

Byutviklingsbyråd Rygg sier han har levd greit med begge konklusjonene.

— Det viktigste for meg er at det er 100 prosent åpenhet og ryddighet rundt disse tingene. Jeg er avhengig av at man kan ha tillit til de beslutningene jeg tar.

Hva mener du om byrådets inhabilitetskrøll? Diskuter under!

BLIR SITTENDE: Terje Gilje i BOB sier han ikke trekker seg som leder for Bergen KrF.
Ørjan Deisz (arkiv)