Helsetilsynet mener legevaktslegen handlet uaktsomt og ikke i tråd med lovens krav til faglig forsvarslighet. Legen får derfor en advarsel.

Det var i fjor vinter at en person dro til Legevakten på Voss, etter å ha slått hodet og vært bevisstløs noen minutter.

Legevaktslegen undersøkte pasienten og konstaterte at vedkommende var våken, orientert og kunne gå uten støtte.

Legen konkluderte med lett hjernerystelse og sendte pasienten hjem, men presiserte at de skulle ta ny kontakt med lege hvis helsetilstanden forverret seg.

Brudd i kinnbeinet

Neste dag var personen svært svimmel, var vanskelig å få kontakt med og øyebevegelsene var unormale. Da bar det i ambulanse til Haukeland universitetssykehus, der vedkommende ble innlagt på nevrokirurgisk avdelng.

En CT-undersøkelse avslørte også kinnbeinsbrudd. Hodeskaden krevde ikke operasjon, og pasienten ble overført til Øre-nese-hals og operert der for kinnbeinsbruddet.

— Faglige retningslinjer og anbefalinger sier entydig at pasienter som har vært bevisstløse skal undersøkes med CT av hodet, fastslår Statens helsetilsyn.

At det ikke ble gjort, fører til at legevaktslegen nå får en advarsel. Legen har ikke klaget på avgjørelsen og heller ikke uttalt seg underveis i klagebehandlingen.

Informasjon om advarselen blir sendt helsemyndigheter i Sverige og Danmark og blir liggende i legens papirer.

Må legges inn

Voss legevakt holder til i samme hus som Voss sjukehus. Hvis pasienter trenger CT-undersøkelse må han eller hun innlegges på sykehuset, opplyser konstituert kommuneoverlege Reidar Berge. - Så blir det opp til sykehuset å avgjøre om han skal ligge til observasjon, eller om det skal tas CT og så avgjøre videre forløp, sier han.

— Vil denne saken få følger for legevaktens rutiner ved mulige hodeskader?

— Jeg har ikke satt meg inn i denne saken ennå. Når jeg har gjort det, får vi vurdere om noe må gjøres med rutinene. Uansett er dette en vurdering den enkelte lege må gjøre, sier han.