- Folk i sjøen

Dykkere, luftambulanse og politi rykket ut til Sotra. Falsk alarm!