• MYE STEIN: det er nok stein å ta av i fjellet og 10 seminer kjører i skytteltrafikk mellom sprengningsstedene i fjellet og Liavatnet. FOTO: Ørjan Deisz

Her er Bergens nye badestrand

Overflødig stein fra Ringveg Vest gir nye bademuligheter.