Paraglider på kveldstur utløste redningsaksjon

Turgåer så «noe hvitt» som kom flyvende og landet i noen trær.