— Bybanen er et nasjonalt prosjekt. Å satse på den, og ha visjoner på vegne av Bergen og Vestlandet, det er å ha ambisjoner på vegne av landet, sier stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap).

Hun sitter i Aps storbyutvalg, et utvalg som har fått i oppdrag fra sentralstyret å meisle ut en særskilt politikk for storbyene og deres spesielle utfordringer.

I regjering ville de ikke engang gå for 50 prosent statlig finansiering

Henning Warloe (H), byråd

Nå går dette utvalget altså inn for opptil 70 prosent statlig finansiering av flere kollektivtiltak i landet, deriblant forlengelsen av Bybanen i Bergen mot Åsane og Loddefjord.

  • Det vil innebære at bilistene får en betydelig mindre del av bybaneregningen, siden mye av utbyggingen er bompengefinansiert, sier Rune Bakervik (Ap), den andre fra Bergen i storbyutvalget.

1,5 mrd. mindre i bompenger

Verken Christensen eller Bakervik har klare tall for hva dette vil bety i kroner og øre. Men om vi ser på det billigste Åsane-alternativet fra bybanerapporten som kom i april, vil en statlig innsats på 70 prosent bety at bilistene spares for over 1,5 milliarder kroner.

Og det er altså regnestykket for det billigste alternativet.Bakervik, som sitter i bystyret og tidligere ledet Ap i Bergen, understreker at sparte bompenger ikke er hovedideen bak utvalgets forslag.

Man holder velgerne for narr og bidrar tilpolitikerforakt

ArildBorgen, leder i Rødt Hordaland

— Det haster å forbedre kollektivtilbudet i storbyene og ut i bydelene, sier han til BT.

  • Hvis staten går tyngre inn på investeringssiden, blir det mye lettere å bygge ut Bybanen raskt til alle bydeler. Byrådet i Bergen vil bare forplikte seg til bybane til Åsane, og dagens regjering har sagt den vil dekke halvparten av regningen for det byggetrinnet. Vi mener nå at staten må dekke mer av utgiftene, samtidig som vi må forplikte oss til å få bybane også vestover i Bergen, sier Bakervik.

- Også bra for omegnskommunene

Både han og Christensen understreker at dette ikke bare er en satsing på storbyene.

— Et mer effektivt kollektivtilbud i Bergen angår flere enn dem som bor i byen i dag, sier Christensen.- Veldig mange bor i byene noen deler av livet, og tilbringer andre deler av livet i omegnen.

— Også kommunene rundt de store byene er tjent med at sentrene har et kollektivtilbud som fungerer. Samtidig er det flere og flere som bor i byene og bruker tilbudene der. Kollektivtilbudet i Bergen fungerer ikke bra nok i dag, sier Bakervik.

Han understreker at også kommunene må stille opp hvis staten påtar seg mer av storbyenes kollektivutbyggingsutgifter.

Det er politisk spesielt at de nå, i opposisjon, har alle depengene vi ville sette av - pluss litt til

Ketil Solvik-Olsen (FrP), samferdelsminister

— Kommunene, og Bergen når vi snakker om Bybanen, må legge til rette for at folk bor langs bybanetraseene. Det må legges opp til fortetting og omfattende utbygging av boliger, slik at en bybane blir hovedåren i kollektivsatsingen. Vi kan ikke ha en bane som går gjennom områder uten hus, sier Bakervik.

Forslaget fra storbyutvalget skal tas opp på Arbeiderpartiets landsmøte i april neste år.

I forslaget fra storbyutvalget ligger også inne at staten skal betale opptil 70 prosent av flere andre store kollektivprosjekter i landet: T-banetunnel gjennom Oslo indre by, et bussveiprosjekt i Stavanger, Fornebubanen, Ahusbanen til Lillestrøm og superbussprosjektet i Trondheim.

«Hyggelig, men lite troverdig»

-Det er hyggelig, men lite troverdig når Ap venter til de er kommet i opposisjonfør de lanserer en offensiv storbypolitikk, sier Warloe.

-I regjering ville de ikke engang gå for 50 prosent statlig finansiering,påpeker byråden for byutvikling, klima og miljø i Bergen.

En bismak av manglende troverdighet, etteråtte års skuffelser fra de rødgrønne

PetterHaraldsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre

SamferdselsministerKetil Solvik-Olsen (FrP) sier til BT at dette bærer preg av overbudspolitikk.

-De styrte landet i åtte år og la frem en nasjonal transportplan like før degikk av, i juni 2013. Der foreslo opposisjonen, Frp inkludert, 50 prosentstatlig dekning av investeringer i store, kollektive infrastrukturløft. Det blenærmest latterliggjort av Ap, sier Frp-statsråden.

— Hvis de mente 50 prosent var uansvarlig myefor ett år siden, er det politisk spesielt at de nå, i opposisjon, har alle depengene vi ville sette av - pluss litt til.

Hellerikke i Unge Høyre utløser Ap-utspillet særlig med akklamasjon. PetterHaraldsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre og avtroppende leder i Unge HøyreBergen, sier forslaget kommer med «en bismak av manglende troverdighet, etteråtte års skuffelser fra de rødgrønne».

-Det er påfallende at Arbeiderpartiet under åtte år i regjering bare gasmåpenger til kollektiv i storbyene, men plutselig vil dekke 70 prosent iopposisjon, sier Haraldsen.

ArildBorgen, leder i Rødt Hordaland, sier bybaneutspillet «dessverre er et godt tegn»på at det nærmer seg valgkamp.

-Ap bevilget ikke annet enn småpenger til den samme Bybanen da de satt medregjeringsmakten. I virkeligheten holder man velgerne for narr og bidrar tilpolitikerforakt, sier Borgen.

Gratis SFO

For Bergens del ligger det også flere forslag inne, spesielt knyttet til såkalt områdesatsing i Årstad, Ytre Arna og indre Laksevåg. Den vil Ap «forlenge og forsterke»:

Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagene.

Innføre gratis SFO og skolemåltider i områder med levekårsutfordringer.

— Barn og unges helse i Bergen viser store forskjeller. Det må vi svare på, kommenterer Bakervik. Han viser til at Høyres Jan Tore Sanner har sagt, i debatt med Aps Jan Bøhler, at regjeringen ikke kan garantere å videreføre områdesatsingen.

Arbeiderpartiet vil også kartlegge alle barns språkferdigheter før skolestart, og gi ekstra ressurser til skoler der mange elever trenger særskilt norskundervisning - for å sikre bedre integrering.

I tillegg vil Ap utvide og forsterke områdesatsingen også i Groruddalen, Søndre Nordstrand og indre øst i Oslo, Saupstad i Trondheim og Fjell i Drammen blir også satsingsområder.