• TRE TYPER: Det var hovedsakelig tre typer gasslykter som lyste opp i byens gater og parker i tidligere tider. Fra venstre den klassiske, firkantede, engelske lykten, deretter den runde Københavner-lykten og så den sekskantede danskproduserte, som opprinnelig ble laget for Nordens eldste by, Ribe på Jylland.

Tar vare på unike lykter

Ved Muséplassen og i Muséhagen er flesteparten av de rundt 20 gasslyktene nå blitt restaurert eller fornyet.